Üretici ve müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken, tüm faaliyetlerde çevreye verilen zararı belirlemek ve azaltılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı yaklaşım sergilemeyi amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda,

  • Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,
  • Atıkların kaynağından azaltımı, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve son noktada bertarafı için gerekli çalışmaları yapmayı,
  • Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı,
  • Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmeyi,
  • Eko-sisteme saygı göstererek, biyo çeşitliliğin korunmasını sağlamayı,
  • Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamayı,
  • Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda çevre politikalarımızı geliştirerek daha etkin ve güncel olmasını sağlamayı taahhüt eder.

Paylaş :