Bu politika, çalışanların kanunlar çerçevesinde standartlardan kaynaklanan tüm haklarını vermeyi, iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymayı, çevreye duyarlı olmayı, çalışanlar arasında açık ve dürüst bir iletişim, saygı ve değer gördüğü işyeri ortamını oluşturmayı taahhüt eder.

Sosyal Uygunluk Politikası aşağıdaki bileşenleri kapsar;   

  1. ZORLA ÇALIŞTIRMA

İşyerimiz, zorla işçi çalıştırmanın, borca karşılık işgücü, askeri işçi veya köle işgücü ve her türlü insan ticareti dâhil olmak üzere, tüm şekilleri yasaklar. Hiçbir çalışana zorunlu çalıştırma yapmaz. Şirketimizde çalışma esasları gönüllülük esasına dayanır.

  1. ÇOCUK İŞGÜCÜ (REŞİT OLMAYAN ÇALIŞANLAR)

İşyerimiz, geçerli yasa ve düzenlemelerin asgari yaş hükümlerine bağlı kalır. İşyerimiz, tehlike içinde çalışma gerektiren pozisyonda 18 yaşın altındaki kişilerin çalışmasını yasaklar. İşyerimizin çocuk işgücüne ilişkin yasağı, İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile diğer yasal mevzuatlara ve Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uygundur.

  1. AYRIMCILIK

Tüm çalışanlara ve sağladıkları katkılara değer verilir. Irk, cinsiyet, renk, milliyet, sosyal köken, din, yaş, maluliyet, siyasi görüş veya yürürlükte olan yasalarca korunan her türlü değer statü temelinde ayrımcılığın veya fiziksel ya da sözlü istismarın olmadığı bir işletme olarak süreçlerini muhafaza etmektedir.

  1. TACİZ VE ŞİDDET

Çalışma ortamının huzurunu ve çalışanların mutluluğunu esas almayı; çalışanların onuruna ve kişiliğine saygı göstermeyi, kurumsal cezalandırma yapmamayı; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlamaya izin verilmemeyi taahhüt eder.

  1. ÇALIŞMA SAATLERİ VE ÜCRETLER (ÜCRET / MAAŞ)

İşyeri, çalışanlarına; sektörel ve yerel işgücü piyasasına göre ücretler verir. Uygulamalarımız; ücret, çalışma saatleri, fazla mesai ve yan ödemeler hakkında yürürlükteki yasalara ve iş sözleşmelerine tam bir uygunluk içinde gerçekleştirilir.

  1. SAĞLIK VE GÜVENLİK

Şirket, güvenli ve sağlıklı bir işyeri ortamının oluşturulmasını ve korunmasını sağlar. Şirket, çalışanların kaza, yaralanma ve sağlığı tehdit eden her türlü faktöre maruz kalma riskini en az seviyeye indirerek, çalışanlarına güvenli, sağlıklı ve verimli çalışabilecekleri bir iş ortamını oluşturarak sürekliliğini sağlamayı amaçlar. Şirket, şiddetin, tacizin, tehdidin ve rahatsız edici şartların olmadığı bir iş yeri ortamı sağlamaya özen gösterir.

 

 

  1. DİNLENME GÜNLERİ VE TATİLLER

Çalışanlar yasal hakları çerçevesinde dinlenme ve tatil günlerinden yoksun bırakılamazlar. Haftada altı gün çalışan personele bir gün hafta tatili verilir.

  1. İŞE ALMA VE İSTİHDAM

Şirket yönetimince ihtiyaç duyulan açık pozisyonlar belirlenerek şirket yönetimi tarafından yasalara uygun ve belirli kurallar çerçevesinde (yabancı uyruklu işçi, eşitlikçi yaklaşım, izin, ücret, tatil, iş sözleşmesi vb.) istihdam gerçekleştirilir.

  1. İŞ SÖZLEŞMESİ (İŞVEREN SÖZLEŞMELERİ)

Şirket ile istihdam edilecek kişi arasında, işyerine ve yasalara uygun ve aday personele teklif edilen koşulları içeren “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” ve “Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi” hazırlanır. Göreve başlamayı kabul eden personele sözleşme imzalatılır ve daha sonrasında personelin sertifikaları ve gerekli belgeleri ile birlikte Personel Özlük Dosyasında muhafaza edilir.

  1. İŞÇİ DİSİPLİNİ

İşyeri kuralları ve iş veren beklentilerinden iş görüşmesi sırasında ve ilk iş gününde verilen oryantasyon eğitiminde anlatılır.

Paylaş :