Toplumsal cinsiyet eşitliği; bireylerin cinsiyet temelli ayrımcılığa uğramadan, eşit fırsat ve haklara sahip olarak kamusal ve özel yaşamın her alanında eşit muamele görmesi, kararlara katılabilmesi, güçlenmesi, temsil edilmesi, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilmesi ve tercihler yapabilmesidir.

Sürdürülebilir cinsiyet eşitliği yaklaşımını benimseyerek, öncelikle çalışanlarının iş ve sosyal yaşamlarında farkındalık sağlamak, gelecek nesillerde bilinç oluşturmak amacıyla;

Kalender Çay,

  1. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının güçlenmesine yönelik çalışmaları desteklemeyi,
  2. Tüm faaliyetlerinde cinsiyet eşitliğini gözetmeyi ve konuya farkındalık geliştirme fırsatları yaratmayı,
  3. Tüm çalışanlarına karşı davranışlarında eşitliği temel bir ilke olarak benimsemeyi,
  4. Personel geliştirme işe alım ve seçim süreçlerinde cinsiyet eşitliğine dayalı uygulamalar yapmayı,
  5. Öneri ve şikâyet mekanizmaları ile fabrika içerisinden geri bildirim alınarak gerçekleştirilecek toplumsal cinsiyet eşitliği uygulamaları ve faaliyetleri ile kültürünü geliştirmeyi,
  6. Çalışanlar için, toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmeyi,
  7. Üst yönetim ve karar alma süreçlerine katılımda kadınlara eşit erişim sağlamayı,
  8. Sözlü, fiziksel, cinsel, psikolojik ve/veya duygusal taciz konularında sıfır tolerans yaklaşımı gözetmeyi, herhangi bir taciz vakası karşısında açık iletişim mekanizmalarının kurgulanmasını, vakaların tarafsız olarak araştırılması ve gerekli yaptırımlar ile sonuçlandırılmasını taahhüt eder.

Paylaş :