Çevre Politikası

Üretici ve müşterilerin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılarken, tüm faaliyetlerde çevreye verilen zararı belirlemek ve azaltılmasını sağlamak ve sürekli iyileştirme ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı yaklaşım sergilemeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda,
Çevre ile ilgili yürürlükteki yasal ve diğer şartlara uymayı,
Faaliyetlerimizin olumsuz çevre etkilerini azaltmak ve ortadan kaldırmak için gerekli önlemleri almayı,
• Atıkların kaynağından azaltımı, yeniden kullanımı, geri kazanımı ve son noktada bertarafı için gerekli çalışmaları yapmayı,
• Politikamızın paydaşlarımız tarafından anlaşılmasını ve benimsenmesini sağlayarak, bilinç ve duyarlılığı arttırmayı,
• Doğal kaynakların kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmeyi,
• Eko-sisteme saygı göstererek, biyo çeşitliliğin korunmasını sağlamayı,
Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamayı,
• Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda çevre politikalarımızı geliştirerek daha etkin ve güncel olmasını sağlamayı taahhüt eder.