Gıda Güvenliği Politikası

Tanımlanmış ve ölçülebilir kalite kriterlerine uygun, fiziksel, kimyasal veya mikrobiyolojik açıdan herhangi bir bulaşma olmamış, insan sağlığını tehlikeye sokmayacak doğal, sağlıklı, lezzetli, müşteri talep ve beklentilerine uygun ürünlerin üretilmesini ve müşteriye sunulmasını sağlamak.
• Gida tehlikelerini ve kritik kontrol noktalarını belirleyerek gıda güvenliğini sağlamak ve oluşturduğumuz HACCP planını etkin bir şekilde uygulayarak sürekli geliştirme ve iyileştirme sağlamak.
• Üretim aşamalarında personelin bilgi ve beceri düzeylerini arttırmaya yönelik eğitim faaliyetleri düzenlemek, hijyen kurallarına uymasını sağlamak.
• Eğitimler ile tüm süreçlerimizi ve faaliyetlerimizi verimlilik ve etkinlik açısından iyileştirmeyi sağlamak.
• Çalışanlarımızın; kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemi gereklilikleri hakkında bilinçlenmelerini eğitimler ile sağlamak.
Teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle işletme verimliliğini sürekli arttırmak.
• Kalite ve gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini sağlamak ve etkinliğini arttırmak için her türlü gerekliliği yerine getirmek.
• Gıda güvenliği yönetim sisteminin sürekli iyileştirilmesini, geliştirilmesini ve etkinliğini artırmak. Yasal ve düzenleyici şartlara uygunluğunu sağlamak.